Η συνεδρίαση θα είναι αφιερωμένη στα ζητήματα των περιφερειακών αρχών για την εξασφάλιση της σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης του επίπεδου ζωής των πολιτών. Τα μέλη του Συμβουλίου της Επικράτειας για πρώτη φορά θα συνεδριάσουν με νέα σύσταση. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα τα νέα μέλη του Συμβουλίου της Επικράτειας έγιναν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας και οι αρχηγοί των βουλευτικών κομμάτων.