Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επεξήγησε, πως αυτά τα μέτρα αποσκοπούν να βοηθήσουν τους επαναστάτες να συντονίζουν καλύτερα τις προσπάθειές τους, να αποφεύγουν τις επιθέσεις τους συριακού στρατού και να καταγράφουν όλα τα γεγονότα για τον έξω κόσμο.