0Η Boeing προβλέπει ότι από το 2012 έως το 2031 οι αερομεταφορείς θα χρειαστεί να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους κατά 460.000 νέους πιλότους. Πέραν αυτού, κατά τις εκτιμήσεις της Boeing, για την περίοδο αυτή ο αριθμός των ειδικών, που ασχολούνται με την τεχνική υποστήριξη των αεροσκαφών, είναι απαραίτητο να αυξηθεί κατά 601.000 άτομα. Η αύξηση αυτή της παγκόσμιας ζήτησης σε πιλότους αεροσκαφών καθίσταται αιτία της εμφάνισης φόβων σχετικά με την έλλειψη ειδικών με προσόντα.