0Η αφαίρεση του λίπους από τα δάχτυλα των ποδιών είναι ωφέλιμη όχι μόνο από αισθητικής άποψης. Συχνά λόγω του μεγάλου μεγέθους των δακτύλων επέρχεται στρέβλωση του νυχιού και τραυματισμός του από το παπούτσι. Η λιποαναρρόφηση των δακτύλων των ποδιών κοστίζει στους ενδιαφερόμενους μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία των περιστατικών.