0Η αξία τους προς το παρόν είναι άγνωστη. Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας ολοκληρώνει την προετοιμασία των απαραίτητων για την πώληση εγγράφων.Το υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας δεν έχει δικαίωμα μόνο του να πουλήσει στρατιωτικά τεχνικά μέσα σε ξένους αγοραστές. Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, το υπουργείο Άμυνας μπορεί μόνο να πουλά τα περισσευούμενα τεθωρακισμένα σε τσεχικές ιδιωτικές καταχωρημένες εταιρείες, οι οποίες μετά το συμβόλαιο υποχρεούνται σε διάστημα δύο ετών είτε να μεταπωλήσουν τα τεχνικά μέσα, είτε να προχωρήσουν την ανακύκλωσή τους.