0Οι ειδικοί απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία Αλιείας ζητώντας να συμπεριληφθεί στην Ερυθρά Βίβλο των υπό εξαφάνιση ειδών 53 είδη βατράχων, χελωνών, σαλαμανδρών και σαυρών, που απειλούνται από ασθένειες, απώλεια των βιοτόπων τους, την κλιματική αλλαγή, την εισβολή ξένων θηρευτών και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Μάλιστα τα είδη, που τελούν υπό απειλή, διαβιούν σε 45 από τις 50 Πολιτείες. Σε αντίθετη περίπτωση οι επιστήμονες ανησυχούν ότι τα εν λόγω είδη απλώς θα εξαφανιστούν από το πρόσωπο της Γης.