Αυτό ανακοίνωσε πηγή στη διοίκηση της περιοχής.

Συνεπώς, ο αριθμός των θυμάτων της οδικής καταστροφής αυξήθηκε σε 15

Τις παραμονές το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι γιατροί της Ουκρανίας έχουν σημειώσει τη βελτίωση της υγείας ενός από τους τραυματισμένους, που εξακολουθούν να θεραπεύονται στο Τσερνίγκοβ. Η κατάσταση δύο προσκυνητών έχει αξιολογηθεί ως σοβαρή, και ενός άλλου ως μέτρια.