Το σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του βρετανικού ιατρικού περιοδικού BMJ.

Ωστόσο οι εμπειρογνώμονες υποδεικνύουν ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι πολύ αναξιόπιστες για τον υπολογισμό του ρίσκου για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκτός αυτού, πολύ λίγοι από μας περνούν λιγότερο από τρεις ώρες στη δουλειά και πρέπει να είναι κανείς πολύ μεγάλος αισιόδοξος, για να υπολογίζει στη μείωση αυτού του χρόνου.