0Αυτό θα είναι ένα σοβαρό βήμα εμπρός, διότι στο σημερινό στάδιο ένα ηλεκτρομαγνητικό ή λέιζερ όπλο έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις για τα τεθωρακισμένα. Εκτός από το ηλεκτρομαγνητικό ή λέιζερ κανόνι το νέο τεθωρακισμένο μπορεί να αποκτήσει υβριδική ενεργειακή μονάδα. Χάρη στους ισχυρούς συσσωρευτές το απόθεμα χρόνου κίνησης του μελλοντικού τεθωρακισμένου χωρίς ανεφοδιασμό θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από ό,τι στα υπάρχοντα δείγματα. Η θωράκιση στα νέα τανκ θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, συγκριτικά ελαφρύτερη. Τη βασική λειτουργία προστασίας του τανκ σχεδιάζεται να αναλάβουν τα συστήματα ενεργού προστασίας του τεθωρακισμένου.