Το πλοίο ήταν σε υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από το 1961 ως το 1995. Κάποτε ήταν το πρώτο στον κόσμο πολεμικό πλοίο επιφάνειας με πυρηνική εγκατάσταση ενέργειας. Το πλήρωμα του καταδρομικού αποτελόταν από 1000 και πάνω ναυτικούς και 80 αξιωματικούς. Μπορούσε να καλύψει χωρίς ανεφοδιασμό σχεδόν 50.000 χιλιόμετρα.

Τώρα το Long Beach είναι τόννοι χάλυβα, αλουμινίου και καλωδίων. Έγινε το πρώτη αμερικανικό πυρηνοκίνητο πλοίο, που θα μεταταπεί σε παλιοσίδερα.