Το Gallup πραγματοποιεί παρόμοιες έρευνες από το 1993. Τότε το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τις ειδήσεις αποτελούσε 43%. Όλη την δεκαετία του 1990 και στην αρχή του 2000 βρισκόταν πάνω από το επίπεδο των 30%, ενώ κάτω από το 25% έπεσε για πρώτη φορά το 2007.

Το επίπεδο εμπιστοσύνης των αμερικανών προς τις εφημερίδες έπεσε το 2012 μέχρι τις 25%, όμως αυτό δεν αποτελεί ρεκόρ: το 2007 ο ίδιος συντελεστής ανήλθε στα 22%. Συγκριτικά το 1979 τις εφημερίδες τις εμπιστεύονταν 51% των κατοίκων των ΗΠΑ.