0Η ιρανική εφημερίδα Shargh δημοσιεύει τα λόγια ενός από τους εμπνευστές του νομοσχεδίου: «Ορισμένα πλοία χρησιμοποιούν τα Στενά υπό το πρόσχημα της διατήρησης της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, αλλά στην πραγματικότητα προκαλούν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον». Η εφημερίδα ωστόσο δεν αναφέρει σε ποιά ακριβώς «ορισμένα κράτη» θα επιβάλλεται παρόμοιος φόρος. Το ιρανικό Κοινοβούλιο θα εξετάσει συγχρόνως κι ένα νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα απαγορεύεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ των δεξαμενόπλοιων εκείνων των κρατών, που υποστηρίζουν τις αντι-ιρανικές κυρώσεις.