0Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στη μελέτη του Ιδρύματος του ΟΗΕ για τον πληθυσμό /UNFPA/. Σύμφωνα με την άποψη των ειδικών, ήδη έπειτα από μερικά χρόνια η περιοχή της Ανατολικής Αφρικής θα φτάσει σε πληθυσμό την Βόρεια Αμερική και ως το 2040 όλη την Ευρώπη.