Η Ρωσία έδωσε στη δημοσιότητα στον ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, που προβλέπει την παράταση της εντολής της αποστολής των παρατηρητών στη Συρία και την εντατικοποίηση των προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Η εντολή της αποστολής επιτήρησης στη Συρία, αποτελούμενης από 300 άοπλους παρατηρητές, λήγει στις 20 Ιουλίου.