Υπέρ αυτής της εκδοχής μαρτυρούν τα υλικά αρχείου, από τα οποία βγαίνει το συμπέρασμα, πως μεταξύ των εγγράφων του Στάλιν είχε βρεθεί επιστολή από τον Τίτο. Σε αυτή γινόταν λόγος για το ότι ο Τίτο, εναντίον του οποίου με διαταγή του Στάλιν είχαν γίνει 22 απόπειρες δολοφονίας, μεταξύ των οποίων μία με την βοήθεια του «κουτιού για κοσμήματα, με το άνοιγμα του οποίου απελευθερωνόταν ένα παραλυτικό αέριο», πως δεν θα χρειαστούν τόσες πολλές προσπάθειες για να δολοφονηθεί ο Στάλιν αλλά αρκεί μόνο μία.

Εκτός τούτων, στο βιβλίο περιγράφονται οι λεπτομέρειες των τελευταίων ημερών της ζωής του Στάλιν, ο οποίος σύμφωνα με τον ιστορικό, είναι αρκετά ύποπτες και επίσης μπορούν να μαρτυρούν υπέρ της εκδοχής για την δολοφονία του Στάλιν.