0«Στις 10 Ιουλίου στην Κρατική Δούμα διεξάγονται ακροάσεις για την εισαγωγή τροπολογιών στο Νόμο για την πληροφόρηση, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία εξωδικαστικής λογοκρισίας ολόκληρου του ρωσόφωνου Διαδικτύου, μεταξύ άλλων και στο κλείσιμο της Wikipedia στη ρωσική γλώσσα», αναφέρεται στην ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα της εγκυκλοπαίδειας.Σ’ αυτήν υπογραμμίζεται ότι η κοινότητα της Wikipedia διαμαρτύρεται κατά της επιβολής λογοκρισίας, η οποία είναι επικίνδυνη για την ελευθερία των γνώσεων.