0Γι’ αυτό και μεμονωμένοι παίκτες της διεθνούς πολιτικής προσπαθούν να διατηρήσουν τη συνηθισμένη επιρροή τους με κάθε μέσο. «Αυτό εκδηλώνεται με την εξαγωγή της “δημοκρατίας πυραύλων και βομβών” και την εμπλοκή σε εσωτερικές συγκρούσεις, ειδικότερα στις αραβικές χώρες», είπε ο Πούτιν. ΗΠΑ και Ευρώπη, συνέχισε, «καταφεύγουν συχνά σε μονομερείς ενέργειες, σε αντίθεση με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου». Αυτό ιδιαιτέρως εμφανώς εκδηλώνεται στο παράδειγμα της Συρίας.