0Οι στρατιωτικοί είχαν νωρίτερα δηλώσει ότι η εγκατάσταση παρόμοιων συστημάτων στις στέγες των πολυκατοικιών σε αυτό το τμήμα της πόλης είναι απαραίτητη για να αποτραπούν τυχόν επιθέσεις τρομοκρατών. Οι κάτοικοι με τη σειρά τους υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να μετατρέψει τα σπίτια τους σε στόχους επίθεσης.