Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση μείωσε τα επιτόκια δύο φορές, προσπαθώντας να ανακόψει τη σοβαρότερη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης από τον καιρό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008.