0«Αυτό οφείλεται στην ανθρωπογενή επίδραση στο κλίμα του πλανήτη, που έχει ως αποτέλεσμα την ανισορροπία του κλίματος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, τα επόμενα 20 χρόνια μας περιμένει αύξηση της συχνότητας των επικίνδυνων μετεωρολογικών φαινομένων κατά 4 φορές. Για παράδειγμα σήμερα ο αριθμός αυτών των φαινομένων σε σχέση με το 1960 έχει αυξηθεί αρκετές φορές», είπε ο ίδιος.