Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι απελευθερώσεις νερού γίνονταν τμηματικά. Επίσης διευκρίνισε, πως το φράγμα δεν επέστησε βλάβες από τις βροχές.