Οι στρατιωτικοί έμειναν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με αυτούς όλοι οι στόχοι χτυπήθηκαν. Κύριος στόχος των ασκήσεων ήταν η εφαρμογή των ενεργειών απόκρουσης σε περίπτωση επίθεσης κατά της χώρας από τη θάλασσα. Οι ασκήσεις θα διαρκέσουν μερικές μέρες.