0Οι βουλευτές έκριναν ως αντισυνταγματικές τις ενέργειες του αρχηγού του κράτους, κατά τη διάρκεια της παραμονής του οποίου στην εξουσία εντάθηκε απότομα η οικονομική κρίση στη χώρα. Υπέρ της αποπομπής ψήφισαν 258 από τους 432 βουλευτές. Τώρα κατά τη διάρκεια των επόμενων τριάντα ημερών στη χώρα πρέπει να διεξαχθεί πανεθνικό δημοψήφισμα σχετικά με την πρόταση δυσπιστίας προς τον πρόεδρο.