Πρέπει να σημειώσουμε, πως και χωρίς αυτήν την καταδίκη ο Videla και ο Bignone ήδη τελούν μεγάλες ποινές φυλάκισης για δολοφονίες, βασανιστήρια και απαγωγές ανθρώπων. Η δικαστική διαδικασία αυτής της υπόθεσης ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011.