0Ούτε ένας βουλευτής δεν υποστήριξε την ένταξη του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη. Ο Λιτβίν εξέφρασε την πρόθεσή του να παραιτηθεί αφότου το Κοινοβούλιο υιοθέτησε νομοσχέδιο, το οποίο διευρύνει ουσιαστική τη σφαίρα χρήσης της ρωσικής γλώσσας στη χώρα. Ο Λιτβίν κατέχει το αξίωμα του προέδρου του Κοινοβουλίου από τις 9 Δεκεμβρίου του 2008 και ήταν επίσης επικεφαλής της Βερχόβνα Ράντα την περίοδο 2002-2006.