0Όπως ανέφερε πηγή, που ασχολείται με την οργάνωση της αποστολής τους, οι «Βίτιαζι» δεν πήραν άδεια εξαγωγής πολεμικού υλικού λόγω έλλειψης σχετικής αδειοδότησης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αμυντικής-Τεχνικής Συνεργασίας. Οι «Ρούσκιε Βίτιαζι» ήδη είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα το Μάιο του 2012. Τότε δεν κατόρθωσαν να πετάξουν για την αεροπορική έκθεση KADEX-2012, που διοργανώθηκε στο Καζαχστάν, όπως και η ομάδα πιλοτικών επιδείξεων «Στρίζι» (Πετροχελίδονα), λόγω της έλλειψης των απαραίτητων εγγράφων.