0«Η Συμμαχία δεν αποτελεί απειλή για τη Ρωσία. Και δεν θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι απειλή για εμάς. Οπότε ας πάψουμε μια για πάντα να βλέπουμε ο ένας τον άλλο μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος. Αντί αυτού αξίζει να αναζητήσουμε δυνατότητες ώστε στο μέλλον να συνεργαστούμε», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λονδίνο.