0Απαιτούν βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση του μισθού τους. Ωστόσο πολλές εκδόσεις βρήκαν διέξοδο από την υπάρχουσα κατάσταση: τα φύλλα τους θα είναι δυνατόν να διαβαστούν δωρεάν στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα η εφημερίδα Figaro δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της δικτυακό σύνδεσμο, στον οποία μπορεί κανείς δωρεάν να δει όλα τα άρθρα της Πέμπτης σε μορφή προγράμματος PDF.