0Η αύξηση των τιμών σε μία εβδομάδα έφθασε το μέγεθος της αύξησης δύο μηνών. Το άλμα του πληθωρισμού προκλήθηκε από την απότομη αύξηση των κοινοχρήστων υπηρεσιών, η οποία αυτή τη φορά έγινε στα μέσα του χρόνου. Ειδικότερα η πληρωμή για τις παραχωρούμενες κατοικίες σε κρατικά ή δημοτικά κτήρια αυξήθηκε κατά 6,2 %, το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε κατά 4, 7 %, η παροχή κρύου και ζεστού νερού, καθώς και η θέρμανση κατά 2,4 – 3,2 %. Πέραν αυτού την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκαν αισθητά οι τιμές των λαχανικών και των δημόσιων συγκοινωνιών.