Υπέρ του νομοσχεδίου την Τρίτη ψήφησαν 248 βουλευτές με το ελάχιστο απαραίτητο των 246 ψήφων. Το νομοσχέδιο διατηρεί το καθεστώς της ουκρανικής γλώσσας ως της μοναδικής κρατικής, διευρύνοντας παράλληλα τα δικαιώματα της γλώσσας των εθνικών μειονοτήτων.