Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 291 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένης και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Φιλελεύθερου- Δημοκρατικού Κόμματος (LDPR), το οποίο είχε προτείνει το νομοσχέδιο, καθώς και της "Ενωμένης Ρωσίας". «Κατά» ψήφισαν η «Δίκαιη Ρωσία» και το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΡΟ).

Οι πρώτες εκλογές την Ενιαία Ημέρα Ψηφοφορίας πρέπει να διεξαχθούν το Σεπτέμβριο του 2013. Ως την έγκριση του εν λόγω νομοσχεδίου οι εκλογές στη Ρωσία διεξάγονταν δυο φορές το χρόνο – το Μάρτιο και τον Οκτώβριο.