0Στο ένα τμήμα του αντλείται νερό και στο άλλο εισέρχεται αέρας με αποτέλεσμα το πλοίο να λαμβάνει κάθετη θέση. Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ελιγμού έχουν προβλεφθεί τα πάντα εντός του πλοίου. Το μεγαλύτερο μέρος των καμπινών έχουν δύο εισόδους, πολλά αντικείμενα του εσωτερικού χώρου είναι διπλά, τα κρεβάτια μετακινούνται από τη μία θέση στην άλλη και προσκολλώνται στον τοίχο. Σύμφωνα με τους ναυτικούς κατά τη μετάβαση του πλοίου σε κάθετη θέση και την επιστροφή του στην προτέρα θέση δεν πρόκειται να χυθεί ούτε η σάλτσα ντομάτας στην κουζίνα.