0Η χειρότερη κατάσταση διαμορφώθηκε στην Ισπανία, όπου η ανεργία έφθασε το 24,6 %, ενώ μεταξύ των νέων ηλικίας 18-25 ετών χωρίς εργασία είναι κάθε δεύτερος (52 %). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 21,9 %, ωστόσο στη χώρα αυτή στατιστικά στοιχεία υπάρχουν μόνο για το Μάρτιο.Καλύτερα από όλους είναι τα πράγματα στην Αυστρία (4,1 %), την Ολλανδία (5,1 %), το Λουξεμβούργο (5,4 %) και τη Γερμανία (5,6 %).Οι Ευρωπαίοι αναλυτές δεν αποκλείουν ότι η ανεργία στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθεί προς το τέλος της χρονιάς έως το 11,5-12 %.