Η εφεύρεση αυτή ανοίγει μεγάλες δυνατότητες, ειδικότερα στην κατασκευή αυτοκινήτων. Το χρώμα αυτό θα βοηθήσει σημαντικά να μειωθεί το μέγεθος των συσσωρευτών των ηλεκτρονικών οχημάτων, γεγονός, που θα αποτελέσει αναμφίβολα πραγματικό άλμα.

Σοβαρό μειονέκτημα της εφεύρεσης είναι το ότι η μετατροπή των υλικών των ιόντων λιθίου σε χρώμα, είναι μια διαδικασία επικίνδυνη και ακριβή. Πέραν αυτού το χρώμα με τον καιρό χάνει τη δυνατότητα να κρατά τη φόρτιση.