0Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μέρες της γραφής με τη βοήθεια στυλό και χαρτιού είναι μετρημένες. Το απέδειξε αυτό η έρευνα, που έγινε έπειτα από παραγγελία βρετανικής εταιρείας ειδών γραφείου.Στην έρευνα συμμετείχαν 2.000 άνθρωποι και τα δύο τρίτα εξ αυτών δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο κείμενο, που γράφουν, είναι σημειώσεις πάνω σε χρωματιστά αυτοκόλλητα είτε κάποιες υπενθυμίσεις. Οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες αναγνώρισαν ότι ο γραφικός τους χαρακτήρας χειροτέρευσε αισθητά, ενώ κάθε έβδομος ντρέπεται ειλικρινά για την αγραμματοσύνη του. Το 40 % δήλωσε ότι βασίζεται στην αυτόματη διόρθωση των κειμένων, ενώ το 40 % χρησιμοποιεί τακτικά συντομογραφίες και το στυλ του προφορικού λόγου.