0Αλλά αν εναλλάσσουμε την καθιστική δραστηριότητα με ενεργητικές δραστηριότητες (περπάτημα, τέντωμα) μπορούμε να εξαλείψουμε τις βλαβερές συνέπειες του καθιστικού τρόπου ζωής, με συνέπεια να βελτιώνεται η συνολική κατάσταση της υγείας μας.