0Οι ερευνητές του London School of Economics επισημαίνουν ότι στις ΗΠΑ διαμένουν οι βαρύτεροι εκπρόσωποι της ανθρωπότητας. Εκεί ο μέσος κατά τις στατιστικές ενήλικας άνθρωπος φθάνει τα 81 κιλά, τη στιγμή, που στην Ασία το μέσο βάρος ισούται με 58 κιλά. Εάν ο πληθυσμός όλων των χωρών είχε τέτοιο περιττό βάρος όπως οι κάτοικοι της Αμερικής, τότε αυτό θα ισοδυναμούσε με την αύξηση του πληθυσμού της Γης κατά ένα δισεκατομμύριο.