Η επιλογή του Ζαπολιάριε ως αφετηρίας για τις ασκήσεις είναι απίθανό να είναι τυχαία. Το ενδιαφέρον γι’ αυτήν την περιοχή συνεχίζει να αυξάνεται και το 2012 μεγάλα γυμνάσια πραγματοποιούν εκεί, είτε ήδη έχουν πραγματοποιήσει όλες οι χώρες της Αρκτικής.

Καταρχήν δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις έναντι της περιοχής του Ζαπολιάριε για τη ρωσική αεροπορία μεγάλης ακτίνας δράσης. Η περιοχή αυτή αποτελεί τη βασική «εκπαιδευτική τάξη» για τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη: οι μεγάλες αραιοκατοικημένες εκτάσεις παρέχουν άριστες δυνατότητες για την εγκατάσταση των πεδίων δοκιμών. Ωστόσο οι σημερινές ασκήσεις διαφέρουν ως προς το στόχο τους. Πέραν των παραδοσιακών εκτοξεύσεων πυραύλων τύπου cruise σε μεγάλες αποστάσεις, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά δοκιμάζουν τη συνεργασία με τη μαχητική αεροπορία (τα αεροσκάφη Su-27 και MiG-31 και τη χρήση τακτικών πυρομαχικών. Στα γυμνάσια συμμετέχουν όχι μόνο μαχητικά και βομβαρδιστικά: τα πολεμικά αεροπλάνα εξασφαλίζουν την υπόδειξη του στόχου από τα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας ραδιοεντοπισμού А-50 και ανεφοδιάζονται από τις ιπτάμενες δεξαμενές ανεφοδιασμού Il-78.

H περιοχή του Ζαπολιάριε αποτελεί όχι μόνο το βασικό εκπαιδευτικό πεδίο δοκιμών για την αεροπορία μεγάλης ακτίνας δράσης, αλλά και εν δυνάμει περιοχή χρήσης των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση υποθετικών τοπικών συγκρούσεων τόσο για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού, είτε τον έλεγχο της Βόρειας θαλάσσιας διαδρομής, όσο και σε περίπτωση ενός υποθετικού πυρηνικού πολέμου. Το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν προϋποθέτει δυνατότητες εμφάνισης παρόμοιων συγκρούσεων στο ορατό μέλλον, ωστόσο σε ζητήματα στρατιωτικής ανάπτυξης η ρωσική πολιτική έχει ως αφετηρίας της την αρχή του «υπολογισμού των πιθανοτήτων». Εωσότου κάποια ξένα κράτη ή συμμαχίες κρατών διατηρούν και αναπτύσσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες στην περιοχή του Ζαπολιάριε, οι Ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα ετοιμάζονται για πολεμική χρήση σε αυτήν την περιοχή όλων των μέσων, που διαθέτουν.