0Η συγκέντρωση των ισοτόπων ραδιενεργού άνθρακα, που εντόπισαν οι επιστήμονες σε κέδρους ηλικίας 774 και 775 ετών ξεπερνά δεκάδες φορές του φυσιολογικού. Ο ραδιενεργός άνθρακας παράγεται στην ατμόσφαιρα υπό την επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως αποτέλεσμα μιας τόσο ισχυρής ακτινοβολίας εκείνη την περίοδο ήταν η γέννηση ενός μεγάλου αστεριού σουπερνόβα ή πολύ ισχυρές εκρήξεις στον Ήλιο, αλλά οι επιστήμονες απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτές τις εκδοχές. Οι φανατικοί αμέσως πως κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ύπαρξη εξωγήινων μορφών ζωής και η μυστηριώδης κοσμική ακτίνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εξωγήινο όπλο.