Αυτό συνέβηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας λόγω της καταστροφής του κεντρικού μετασχηματιστή της δεύτερης ενεργειακής μονάδας, με αποτέλεσμα να τεθεί σε λειτουργία το εφεδρικό σύστημα προστασίας.

«Η ενεργειακή μονάδα τέθηκε στο χαμηλώτερο ελεγχόμενο επίπεδο. Οι εργαζόμενοι του Σταθμού παίρνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των βλαβών»,- αναφέρεται σε Ανακοίνωση του Υπουργείου Έκτακτων Καταστάσεων της Ουκρανίας.  Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι  η ραδιενεργός κατάσταση στον ΑΗΣ βρίσκεται μέσα στα κανονικά όρια.