Στην είσοδο της πλατείας τοποθετούνται πλαίσια ανιχνευτών μετάλλου, κατά μήκος της πλατείας τοποθετούνται μεταλλικά διαχωριστικά. Περιμετρικά της πλατείας Πούσκινσκαγια είναι σταθμευμένα αρκετά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, ενώ καταφθάνουν και νέα.

Οι μετέχοντες στη διαδήλωση της αντιπολίτευσης ήδη αρχίζουν να συγκεντρώνονται στην πλατεία. Μεταξύ αυτών είναι τόσο ηλικιωμένοι, όσο και νέοι. Μόλις μισή ώρα πριν από την εκτιμώμενη έναρξη της διαδήλωσης στην πλατεία έχουν φθάσει όχι περισσότεροι από δέκα υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.