0Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της λοταρίας, το κερδισμένο ποσό φθάνει τα 640 εκατομμύρια δολάρια.Το όνομα του νικητή της λοταρίας δεν ανακοινώνεται. Μετά τον έλεγχο του δελτίου θα του χορηγηθεί το ποσό, από το οποίο θα πρέπει να πληρωθεί και ο φόρος.