0«Η συνάντηση αυτή είναι πολύ σημαντική, οι χώρες – μέλη του Κινήματος έχουν πραγματική δυνατότητα να επηρεάσουν την εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτικής και των διεθνών σχέσεων», δήλωσε ο  Μεχμανπαράστ.Το Κίνημα των Αδεσμεύτων είναι διεθνής οργάνωση, που συνενώνει 118 κράτη του κόσμου πάνω στις αρχές της μη συμμετοχής σε στρατιωτικούς συνασπισμούς. Ο πληθυσμός όλων των χωρών-μελών του Κινήματος των Αδεσμεύτων αποτελεί το 56 % του συνολικού πληθυσμού της υδρογείου.