0Η διοίκηση του εργοστασίου εκφράζει το παράπονο ότι οι ντόπιοι οδηγοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την οικολογία, ενώ το βιοκαύσιμο φορολογείται με ειδικό φόρο ως «προϊόν που περιέχει οινόπνευμα».Το βιοκαύσιμο μπορεί να αναμιχθεί με την κοινή βενζίνη, για παράδειγμα με την προσθήκη 10% βιοαιθανόλης στην κοινή βενζίνη μειώνονται οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα κατά 30%. Αυτό το μίγμα ονομάζεται Ε-10 και ήδη χρησιμοποιείται από καιρό σε όλο τον κόσμο.