Η εκτόξευση του πυραύλου, ο οποίος μπορεί να φέρει κεφαλή από 200 έως 300 κιλά,  πραγματοποιήθηκε από το πεδίο δοκιμών στην ανατολική πολιτεία Orissa.

«Η σημερινή εκτόξευση ήταν η δοκιμή του πυραύλου χερσαίας τοποθέτησης «BrahMos», ο οποίος είναι εξοπλισμένος με μια σειρά από νέα συστήματα», - είπε ο Pillai. Την παρούσα στιγμή αναλύουμε τα δεδομένα που λήφθηκαν από διάφορα τηλεμετρικά συστήματα». Είναι η δεύτερη δοκιμή πυραύλου αυτήν την εβδομάδα. Όπως είχε πληροφορηθεί νωρίτερα, η πρώτη δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου.