0Το 2010 η Turpas προμηθεύτηκε από το Ιράν 7 εκατ. 410 χιλ. τόνους αργού πετρελαίου, που ήταν το 38 % των συνολικών αγορών πετρελαίου της τουρκικής εταιρείας. Η Turpas είναι η μοναδική εθνική εταιρεία της Τουρκίας, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου. Τα τέσσερα διυλιστήριά της είναι ικανά να επεξεργάζονται ετησίως 28 εκατ. 100 χιλ. τόνους πετρελαίου.