0Η συναρμολόγηση του ATD γίνεται βάσει συμβάσεως με το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας, η οποία προβλέπει ότι το αεροσκάφος θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή πτητικών δοκιμών και τελειοποίηση προωθημένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών τύπου stealth και του ελέγχου της υψηλής πτητικής ευελιξίας για τα μελλοντικά ιαπωνικά μαχητικά.