0Ο Ζέλικ υπογράμμισε ότι η δημιουργία μιας πολυμερούς τράπεζας δεν είναι απλή υπόθεση από την άποψη της προσέλκυσης κεφαλαίων και απόκτησης υψηλών αποδόσεων. Η ιδέα της δημιουργία από τις χώρες των BRICS μιας νέας τράπεζας ανάπτυξης εγκρίθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στην ινδική πρωτεύουσα του Νέου Δελχί. Την πρωτοβουλία της δημιουργίας της τράπεζας ανέλαβε η Ινδία το Φεβρουάριο. Εκτιμάται ότι ο νέος πιστωτικός οργανισμός θα ασχολείται με τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις χώρες αυτές, ενώ τα αποθεματικά της θα διαμορφωθούν από πόρους της ομάδας των BRICS.