Στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης μέρας της Συνόδου Κορυφής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και τα θέματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς επίσης και της συμμετοχής των χωρών-μελών της BRICS στα προγράμματα του ΔΝΤ. Ένα από τα βασικά θέματα του φόρουμ είναι η επεξεργασία προτάσεων για το σχηματισμό νέας διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής. Αυτό αφορά πρώτ’ απ’ όλα την αύξηση των εισφορών των χωρών της BRICS στο ΔΝΤ, με ταυτόχρονη ανακατανομή των ποσοστώσεων σ’ αυτή την οργάνωση.