Στα αποτυπώματα της πατούσας, το σχήμα του μεγάλου δακτύλου είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, που επέτρεπε σε αυτόν τον άνθρωπο εκτός από το περπάτημα να αρπάζεται από τα κλαδιά των δέντρων.

Οι επιστήμονες λένε, πως τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για προσδιορισμό του είδους, στο οποίο ανήκουν τα ευρήματα. Ο άνθρωπος που άφησε αυτά τα ίχνη είναι γηραιότερος του ανθρώπου, λείψανα του οποίου, γνωστά ως «Lucy» είχαν βρεθεί στην ίδια περιοχή.